PRIVACYVERKLARING

Algemeen
De Jong Optiek neemt privacy zeer serieus en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ook het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website vinden wij belangrijk. Bij het bezoeken van deze website worden verschillende gegevens verzameld om een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring en met het verzamelen en gebruiken van de gegevens door De Jong Optiek. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij deze beveiligen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als u deze website bezoekt, ons een e-mail stuurt of geregistreerd staat als klant verzamelen wij uw persoonsgegevens en verkeersgegevens. De persoonsgegevens die door De Jong Optiek worden verwerkt zijn voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, oogmeet-, leverings-, verzekerings- en facturatiegegevens. Tevens verwerken wij de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van de bezoekers van deze website, zoals het IP-adres van de computer.

Met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen
De Jong Optiek verwerkt uw persoonsgegevens voor het leveren van bestelde producten/diensten en om u te kunnen contacten via telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Jong Optiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. De Jong Optiek zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartijd vernietigen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een opdracht en/of dienst, deze worden 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Jong Optiek verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links
De website www.dejongoptiek.nl bevat links naar andere internetpagina’s. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gelinkte internetpagina’s.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Jong Optiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De directie van De Jong Optiek is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data

Cookies
De website www.dejongoptiek.nl maakt bij het aanbieden van haar producten en diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internetpagina. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Overigens kunt u bij het surfen over het internet het accepteren van Cookies uitzetten in uw internetbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De belangrijkste cookie die we gebruiken is die van Google Analytics:

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid google analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op basis van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jong Optiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dejongoptiek.nl. Wanneer dit niet correct wordt uitgevoerd kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

De Jong Optiek behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, onze bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Deze privacyverklaring is conform de Nederlandse wetgeving op dit gebied.

Contactgegevens:
Vliethof 13, 2291 RX Wateringen
Telefoon: 0174-294581
E-mail: info@dejongoptiek.nl
Website: www.dejongoptiek.nl

Disclaimer: Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Laatste wijziging op d.d. 01-01-2020.

© All rights reserved 2023 - De Jong Optiek